۰۲ بهمن ۱۳۹۷
تولید محتوا - Lersus  
تولید محتوا - Lersus
Module Border
 
مدلهای تعلیمی
Module Border

در این بخش شما با اصول عملیاتی مدلهای تعلیمی (مدلهای مستندات) که بخش اساسی نرم افزار تولید محتوای Lersus می باشند، آشنا می شوید.
در فاز برنامه ریزی پروژه، شما ساختار، کاربرد و عناصر اصلی یا به عبارت دیگر مدل تعلیمی مفاد خود را مشخص می نمایید. این مدل چارچوب مفادی است که ایجاد خواهند شد.
مدل به Lersus وارد شده و عملکرد هر قسمت از پروژه را معرفی می نماید.

هر مدل شامل موارد زیر می باشد :

 • نیازهای ساختار
  • شرح بخش
  • شرح پاراگراف
  • قوانین تراکنش عناصر
  • قوانین تغییر عناصر
 • تنظیمات تابع
 • سبکها و طرحها برای ارائه بصری سند
 • قالبهای مورد نیاز برای صدور
 • قوانین تغییر محتوا بر اثر صدور

هر مدل امکان می دهد تا :

 • از بی اشکال بودن آموختار اطمینان حاصل کنید
 • راهکارهای بصری و کاربردی را تعیین نمایید
 • قالب ثابت برای مستندات داشته باشید
 • ساختار، طراحی و قالب آموختار را بدون هیچ تاثیری روی محتوای تغییر دهید.

مدل امکانات زیر را در اختیار مولف قرار می دهد :

 • کنترل ساختار
 • تضمین حفظ تناظر ساختار محتوا و طراحی را با نیازهای از پیش تعریف شده
 • تغییر سریع و ساده محتوا بر اساس نیازهای جدید
 • ارائه درست و شفاف به کاربر

مدل امکانات زیر را به سازمان یا موسسه می دهد :

 • پیوستگی ساختیافته دروس و آموختارها
 • به روزرسانی بلافاصله کلیه سبکهای مستندات
 • تناظر محتوا با ساختار، قالب و طرح از پیش تعریف شده
 • مکانیسم ساده، موثر و کم هزینه به روزرسانی و انتقال محتوا

پشتیبانی و توسعه مدل تعلیمی
مدل دارای قالب باز و قابل دسترس برای کلیه برنامه نویسها جهت توسعه می باشد.
نرم افزارهای جانبی اجازه تغییر مدلهای موجود، ایجاد مدلهای جدید بر اساس مدلهای موجود و تغییر مکانیسم طراحی و انتقال آموختار را در اختیار شما قرار می دهد.

صفحه اصلی  |  محصولات  |  خدمات  |  تماس با ما  |  نقشه سايت  |  مقالات
Copyright 2002-2012 Kara Pardaz Co Ltd.
>