نرم افزار جامع مدیریت باشگاه های ورزشی

امکان مدیریت کامل باشگاه های ورزشی و استخرها

نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی کارا

 

نرم افزار مدیریت باشگاه های ورزشی کارا ابزاری است سودمند و قدرتمند جهت مدیریت همه جانبه انواع باشگاه های ورزشی، پیست و زمین های مسابقه ای و استخرها. با استفاده از این نرم افزار امکانات بسیاری همچون مدیریت ورود و خروج، کلاسها و شهریه ها، برنامه های تمرینی و ... در اختیار کاربران قرار می گیرد.
در صورت استفاده از این سیستم به صورت وابسته به سیستم حضور و غیاب كارابان، نرم افزار این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا ورود و خروج و استفاده از منابع باشگاه توسط اعضا را به راحتی مدیریت و کنترل نمایید.

ویژگی های نرم افزار مدیریت باشگاه کارا

در اینجا برخی ویژگی های بارز نرم افزار مدیریت باشگاه های ورزشی کارا قابل مشاهده می باشد:
ثبت اطلاعات مربیان و تخصص های ایشان در نرم افزار
محاسبات مربوط به شهریه ی اعضا باشگاه و مباحث مالی باشگاه
ثبت و ارائه برنامه غذایی برای اعضا و بررسی و مدیریت نتایج حاصله
امکان ثبت اطلاعات اعضا جهت عضویت در بخش های مختلف باشگاه و همچنین استفاده در برنامه های تمرینی و رژیمی
تعریف کلاس ها به همراه برنامه زمانی آنها، اطلاعات کلاس و مربی مربوطه

تعریف و انتصاب برنامه حرکات تمرینی برای اعضا و بررسی پیشرفت و ثبت مقادیر مربوطه در هر مرحله
Slider

قابلیت های سیستم مدیریت باشگاه کارا

 
© 2024 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by Kara Webex