نرم افزار جامع مدیریت پارکینگ

امکان مدیریت کامل باشگاه های ورزشی و استخرها

نرم افزار مدیریت پارکینگ - کاراپارک

 

نرم افزار مدیریت پارکینگ کارا ابزاری است سودمند و قدرتمند جهت مدیریت همه جانبه انواع پارکینگ ها که امکان کنترل وسایل نقلیه وارد شده به پارکینگ، مدت توقف آنها و محاسبه بهای ورود و توقف را دارا می باشد.
در صورت استفاده از این سیستم به صورت وابسته به سیستم حضور و غیاب كارابان، نرم افزار این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا ورود و خروج خودروها به پارکینگ را به صورت دقیق کنترل نمایید.

ویژگی های نرم افزار مدیریت پارکینگ

در اینجا برخی ویژگی های بارز نرم افزار مدیریت پارکینگ کارا قابل مشاهده می باشد:
امکان اتصال به سیستم پلاک خوان جهت شناسایی و ثبت خودروها
امکان ثبت موقعیت خودرو در فضای پارکینگ
امکان محاسبه هزینه توقف و انجام امور مالی
داشبورد حرفه ای جهت مدیریت پارکینگ، شناسایی و ارائه ی فیش
امکان ثبت و محاسبه مدت توقف خودرو

امکان اتصال به فیش پرینتر و چاپ فیش های مربوطه
Slider

قابلیت های سیستم مدیریت باشگاه کارا

 
© 2024 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by Kara Webex