مدیریت سیستم حقوق و دستمزد

 

یکی از مهم ترین موارد در تمامی محیط های کاری، از ادارات و سازمان ها و شرکت های بزرگ تا فروشگاه ها و مدارس و کسب و کارهای کوچک، پردازش حقوق و دستمزد می باشد.
این مسأله از جنبه های گوناگون حائز اهمیت بسیاری می باشد. نخست آن که بدون شک یکی از مهمترین اهداف پرسنل از فعالیت شغلی شان کسب درآمد و دریافت حقوق می باشد. پس دقت در پردازش حقوق و دستمزد و مستند بودن محاسبات آن بسیار مهم خواهد بود. دریافت دستمزد درست، مطابق قرارداد پرسنل، یکی از مهمترین عوامل رضایت شغلی افراد و در نتیجه رشد و پیشرفت ایشان در محیط کاری خواهد بود که پیشرفت و ارتقای مجموعه ای که در آن مشغول هستند را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این پردازش دقیق و درست حقوق و دستمزد برای کارفرمایان نیز بسیار حائز اهمیت است. چرا که در صورت اشتباه در این پردازش، خواه مثبت و خواه منفی، موجب ضرر برای کارفرما خواهد بود. چنانچه مقادیر کم محاشبه شوند منجر به نارضایتی و تشویش در محیط کار و درنتیجه تأثیر منفی در بازدهی مجموعه خواهد شد و در صورت عکس این اتفاق نیز به مرور مبالغ هنگفتی را از سرمایه شرکت از بین خواهد برد.
نرم افزار حقوق و دستمزد کارابان با قابلیت اتصال مستقیم به نرم افزار حضور و غیاب کارابان نوید پردازش و محاسبات دقیق حقوق و دستمزد پرسنل را به همراه خواهد داشت و هرگونه شک و شبهه ای را در مورد دقت فیش های حقوقی از بین می برد. این ابزار سودمند با اتصال مستقیم به سیستم حضور و غیاب، مقادیر مرتبط با عملکرد پرسنل را بدون نیاز به واسطه و در نتیجه بدون بروز خطا و تغییر در آنها محاسبه خواهد نمود.
یکی از نکات مهم در مورد نرم افزارهای مدیریتی و مالی، انعطاف پذیری و سادگی عملکرد است. نرم افزار حقوق و دستمزد کارابان به عنوان راهکاری بسیار قوی و در عین حال کاربرپسند تمامی نیازهای یک مجموعه از سامانه حقوق و دستمزد را برآورده می کند. عدم محدودیت در ثبت مقادیر و فرمولها، امکان تعریف مقادیر ثابت به صورت فردی و یا گروهی، انواع فیش ها و لیست های حقوقی و حتی لیست بیمه از قابلیت های این نرم افزار قدرتمند می باشند که تنها با یک بار انجام تعاریف اولیه، در هر نوبت به سادگی و تنها با چند کلیک ساده خروجی نهایی را در اختیار می گذارد.

کاربردهای سیستم حقوق و دستمزد

 
چاپ لیست بیمه کارکنان در شرکت ها، ادارات و هر نوع کسب و کار
محاسبه حقوق و دستمزد و لیست های حقوقی در ادارات و سازمان های دولتی

محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل برای هرنوع کسب و کار 

ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

 
دقت در مدیریت پرداخت ها
با استفاده از سیستم مدیریت حقوق و دستمزد کارابان، پرداخت فیش های حقوقی با دقت کامل و محاسبات مستند انجام می پذیرد و از هرگونه اشتباه در پرداخت دستمزد جلوگیری می شود.

انعطاف پذیری بالا
نرم افزار حقوق و دستمزد کارابان از انعطاف کامل در تعریف آیتم های پرداختی و کسورات و فرمول نویسی برای آنها برخوردار است که بدین ترتیب نیازهای هرنوع کسب کاری را برآورده می نماید.

تنوع در روشهای ارائه گزارشات
انواع فیش حقوقی و لیست حقوقی به همراه قابلیت شخصی سازی در بخش های از گزارشات از ویژگی های بارز نرم افزار حقوق و دستمزد کارابان می باشد

ارتباط با سیستم حضور و غیاب
ارتباط مستقیم نرم افزار حقوق و دستمزد کارابان با سیستم حضور و غیاب کارابان علاوه بر دقت بالا در محاسبات با توجه به دسترسی نرم افزار به مقادیر دقیق کارکرد پرسنل، با توجه به حذف مراحل میانی پردازش حقوق و دستمزد، کار با نرم افزار را برای کاربر بسیار ساده تر و سریع تر می نماید.
© 2024 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by Kara Webex