• خطا‌ و یا Error از جمله واژه های معروف در ادبیات برنامه نویسی است كه هر برنامه نویس صرفنظر از میزان مهارت خود با آن مواجه خواهد شد . پیاده كنندگان برنامه های وب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممكن است در زمان پیاده سازی این نوع برنامه ها با مجموعه ای از خطاها برخورد نمایند . علاقه مندانی كه پلت فرم مایكروسافت را برای طراحی و پیاده سازی برنامه های وب انتخاب نموده اند ( ASP.NET ) ،‌ می توانند با استفاده از امكانات موجود با خطاها برخورد و آنان را مدیریت نمایند . 

© 2020 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by SiteSaz