گیت کنترل دسترسی KSG-2100

دستگاه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب
مدلهاي مختلف سيستمها و گيتهاي كنترل تردد كارابان، امكان نظارت و كنترل دقيق بر رفت و آمد و تردد افراد و پرسنل را در اختيار شما قرار خواهد داد. با توجه به حجم تردد و امنيت مورد نظر سازمانها و شركتها در كنترل تردد افراد، اين گيتها قابليت تركيب با سيستمهاي اثر انگشت و دستگاههاي حضور و غياب جهت كنترل و ثبت همزمان تردد افراد را خواهد داشت. كليه مراكز آموزشي، دانشگاهها، مدارس، موزه ها، باشگاههاي ورزشي، مجتمع هاي تفريحي، هتل ها، دفاتر شركتهاي پر تردد، سازمانهاي دولتي، مجتمع هاي مسكوني و ... مي توانند جهت كنترل تردد افراد و پرسنل از گيتهاي كنترل تردد كارابان استفاده نمايند. تعداد و نوع گيت انتخاب شده به ابعاد فضاي مورد نظر جهت نصب ، ميزان تردد افراد، نوع افرادي كه تردد مي كنند (ويلچر، همراه با كيف دستي و ...) و نحوه ثبت اطلاعات تردد بستگي دارد.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
شرح

گيتهاي سه اهرمي ورود و خروج كارابان، از استيل ضد زنگ ساخته شده كه باعث قدرت و دوام اين گيتها شده است.

واسط كاربر الكتريكي استاندارد استفاده شده در اين گيتها، امكان اتصال آنها به انواع سيستمهاي كنترل تردد كارتي، اثر انگشتي يا تشخيص چهره را فراهم خواهد نمود. گيتهاي ورود و خروج كارابان را مي توان جهت سيستمهاي كنترل تردد، حضور و غياب، مبتني بر بليط و ... استفاده نمود. همچنين اين گيتهاي براي ايستگاهها، اسكله ها، نمايشگاهها، كارخانه ها، موسسات عمومي، مدارس و آموزشگاهها، سازمانها و نهادهاي دولتي و ... كاربرد دارد.