کلید فشاری لمسی

karaban-t-texitbutton-1
کلید های فشاری قابلیت اتصال به انواع قفل های برقی را به صورت مستقیم دارند. همچنین می توان با اتصال به دستگاه کنترل تردد جهت بازگشایی در از آنها استفاده نمود. کلید های فشاری در واقع تنها وظیفه ی برقراری اتصال در یک مدار را دارند که با توجه به این توضیح می توان از آن در پروژه های کنترل تردد استفاده نمود.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده