سیستم های کنترل دسترسی تشخیص چهره


نتایج 1 تا 3 از کل 3 نتیجه

دستگاه حضور و غیاب KTA-900


شناسایی و تطبیق كاربران با استفاده از فناوری تشخیص چهره، ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-950


شناسايی و تطبيق كاربران با استفاده از فناوری تشخيص چهره، ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-950P


شناسايی و تطبيق كاربران با استفاده از آخرین فناوری شناسایی ...

© 2020 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by SiteSaz