سیستم های کنترل دسترسی تشخیص چهره


نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه

دستگاه حضور و غیاب KTA-3650


دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کنترل تردد کارابان مدل ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-620


دستگاه حضور و غیاب اداری کارابان مدل KTA-620، دستگاهی با ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-900


شناسایی و تطبیق كاربران با استفاده از فناوری تشخیص چهره، ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-950


شناسايی و تطبيق كاربران با استفاده از فناوری تشخيص چهره، ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-950P


شناسايی و تطبيق كاربران با استفاده از آخرین فناوری شناسایی ...

دستگاه حضور و غیاب xFace100


دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک و اثرانگشتی کارابان ...

© 2023 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by SiteSaz