سیستم های حضور و غیاب اثرانگشتی


نتایج 1 تا 15 از کل 15 نتیجه

دستگاه حضور و غیاب KTA-120


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-120 يك دستگاه حضور و ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-250


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-250 يك دستگاه حضور و ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-260


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-260 يك دستگاه حضور و ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-350


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-350 يك دستگاه حضور و ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-400


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-400 يك دستگاه حضور و ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-550


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-550 يك دستگاه حضور و ...

1-2m.gif

دستگاه حضور و غیاب KTA-600


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-600 يك دستگاه حضور و ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-630


شناسايی و تطبيق كاربران با استفاده از فناوری تشخيص چهره، ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-650


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-650 يكي از قدرتمندترين ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-700


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-700 يكي از قدرتمندترين ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-750


دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-750 يكي از قدرتمندترين ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-800


يكي از ويژگيهاي منحصر بفرد دستگاه حضور و غياب كارابان مدل ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-900


شناسایی و تطبیق كاربران با استفاده از فناوری تشخیص چهره، ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-950


شناسايی و تطبيق كاربران با استفاده از فناوری تشخيص چهره، ...

دستگاه حضور و غیاب KTA-950P


شناسايی و تطبيق كاربران با استفاده از آخرین فناوری شناسایی ...

© 2021 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by SiteSaz